top of page

Deelname

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?


Deelname aan de studie is geheel vrijwillig. Ook kunt u op ieder moment beslissen om toch

niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoeft u geen reden te geven. 

Het onderzoek is een “observationeel onderzoek”. Dit wil zeggen dat de behandeling die u krijgt

niet zal worden gewijzigd door deelname aan dit onderzoek. Ook zal uw behandeling door de

extra onderzoeken geen vertraging oplopen. 

Als u toestemming geeft om deel te nemen aan de PRIDE studie, dan betekent dit dat:

  1. U het onderzoeksteam toestemming geeft om de resultaten van de standaard PET-CT scans die bij patiënten met slokdarmkanker worden gemaakt te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

  2. U naast deze twee PET-CT scans nog eenmaal 1 extra PET-CT scan (tijdens de bestralingsbehandeling) en driemaal een MRI scan (voor, tijdens en na de bestralingsbehandeling) ondergaat. Bij al deze scans wordt er bij u ook een infuus geprikt.

  3. Ook willen we graag 3 bloedafnames bij u doen, voor, tijdens en na de behandeling, bij voorkeur wanneer u al een infuus krijgt of er al bloed wordt geprikt bij u. Dit bloed wordt onderzocht op de aanwezigheid van stukjes ‘kapot’ tumor DNA (erfelijk materiaal).

  4. U wordt apart gevraagd of u toestemming geeft om na de behandeling met chemotherapie en bestraling, maar voor de operatie, een extra kijkonderzoek te ondergaan.

 

Na de operatie zal het deel van de slokdarm dat weggenomen is, standaard onderzocht worden op achtergebleven kankercellen. De uitkomsten van wat we in het weefsel vinden, worden vergeleken met de PET-CT en MRI beelden om de gevoeligheid van de PET-CT en MRI te controleren.

Tijdsbesteding


Deelname aan het onderzoek betekent dat u in totaal ongeveer 6 uur tijd kwijt bent voor de extra 

scans en eventueel het extra kijkonderzoek. De afspraken voor de extra scans en het optionele

extra kijkonderzoek zullen bij voorkeur samen met een standaard afspraak in het ziekenhuis

gepland worden.

 

Ook wordt er voor dit onderzoek drie keer bloed afgenomen. Het bloed zal bij voorkeur worden

afgenomen op momenten dat u al een infuus krijgt, of dat er al bloed wordt geprikt bij u

vanwege de standaardzorg.

bottom of page