top of page
Achtergrondinformatie en doel van het onderzoek

Slokdarmkanker is een ernstige vorm van kanker. Ongeveer 2.500 mensen per jaar worden gediagnosticeerd met slokdarmkanker in Nederland. De behandeling voor patiënten die geen uitzaaiingen hebben in andere organen en in goede conditie zijn bestaat uit een voorbehandeling met bestraling en chemotherapie, gevolgd door operatie waarbij de gehele slokdarm uitgenomen wordt. 

Een belangrijk doel van de voorbehandeling is de tumor te verkleinen zodat deze beter door de chirurg verwijderd kan worden. Echter, bij sommige patiënten is het effect van de voorbehandeling zelfs zo goed, dat de tumor volledig is verdwenen. Helaas kunnen we dit nu alleen maar na de operatie vaststellen op basis van microscopisch onderzoek van de verwijderde slokdarm.

Doel van dit onderzoek is om een voorspellend model te maken van het effect van de bestraling en chemotherapie op de tumor, op basis van PET scans en MRI scans. Met dit model hopen we dat we in de toekomst veilig slokdarmoperaties achterwege kunnen laten bij patiënten die een lage kans hebben op de aanwezigheid van ‘rest’-tumor na hun voorbehandeling. Hiermee denken we de zeer intensieve slokdarmkankerbehandeling beter af te kunnen stemmen op de individuele patiënt en zijn of haar wensen.

MRI scanner

PET-CT scanner

bottom of page