Veelgestelde vragen

Waarom wordt er onderzoek gedaan naar medische behandelingen?


Onderzoek is nodig om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van bepaalde behandelingen. Met de uiteindelijke onderzoeksgegevens kunnen behandelmethoden worden verbeterd en behandelingen op maat worden aangeboden voor iedere patiënt.
Verandert mijn behandeling als ik deelneem aan het onderzoek?


Nee. De behandeling die u krijgt is momenteel de gangbare behandeling voor uw ziekte en zal niet worden gewijzigd door deelname aan deze studie. Er komen alleen extra PET-CT en MRI scans bij als u aan het onderzoek deelneemt.
Wat is een MRI scan?


Een MRI (Magnetic Resonance Imaging) scanner is een apparaat dat een zeer sterk magneetveld en radiogolven gebruikt om de inwendige mens af te beelden. Er worden geen röntgenstralen gebruikt en het onderzoek is niet schadelijk. Voor de MRI scans komt u op een tafel te liggen die in een tunnel wordt geschoven. Het maken van de opnamen gaat samen met een hard tikkend geluid. Gedurende scan zal er een infuus in uw arm worden geplaatst voor het toedienen van een contrast vloeistof.
Wat is een PET-CT scan?


Bij een PET-CT scan (PET= Positron Emissie Tomografie) wordt een radioactieve vloeistof gekoppeld aan glucose in de ader gespoten. Met deze stof kunnen tumorcellen in beeld gebracht worden. De kleine hoeveelheid radioactieve stof is ongevaarlijk en verlaat het lichaam binnen enkele uren via de urine. U dient de dag voordat u de PET-CT scan krijgt geen grote lichamelijke inspanning te verrichten. Verder mag u 6 uur voor de PET-CT scan niets meer eten of drinken behalve water. Wanneer u sondevoeding gebruikt, moet de sondevoeding 12 uur voor het onderzoek gestopt worden. U kunt uw medicijnen blijven gebruiken. Het PET-CT onderzoek duurt in totaal ongeveer 1.5 tot 2 uur.
Wat gebeurt er met mijn gegevens die worden verzameld voor het onderzoek?


Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden anoniem verwerkt met behulp van codenummers. Alleen medewerkers van het onderzoeksteam en mensen die controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar wordt uitgevoerd weten wie de persoon achter het codenummer is. Aangezien dit een landelijk onderzoek is, zullen de gegevens gecodeerd en anoniem gedeeld worden met onderzoekers van andere ziekenhuizen. Het bloed dat wordt verzameld voor dit onderzoek wordt ook gecodeerd, en na afloop van het onderzoek vernietigd.
Krijg ik de resultaten van het onderzoek te horen als ik besluit mee te doen?


De uiteindelijke persoonlijke onderzoeksresultaten worden niet individueel beschikbaar gesteld. De onderzoeksresultaten worden anoniem gepubliceerd in wetenschappelijke vaktijdschriften.
Waar kan ik meer informatie vinden over deelname aan onderzoek?


Algemene informatie voor patiënten die meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden in een brochure van de Rijksoverheid.